♦  DAKSHINI LAKSHMI PUJO

Image Laxmi Puja 2014


o Venue - Sanatan Dharma Temple 15311 Pioneer Blvd. Norwalk, CA 90650

o Date & Time - Saturday, October 11, 2014 at 5pm

o Programs:- Puja - 5pm-6:30pm, Pushpanjali - 6:30pm-7pm, Dinner - 7pm-8pm, and Iman Chakraborty 8pm-11pm

 
You are here Events Past Events Events Calendar 2014-15 Lakshmi Pujo 2014